İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 

BİLGİSAYAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ

(BUAM)

 

 

 

 

 

 

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTE-BUAM), üniversite bilişim altyapısını geliştirmek, bilişim araştırma ve uygulamalarını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla 1994 yılında kurulmuştur. 2008 yılında BUAM üniversite bilişim altyapısı ile ilgili olan görev ve sorumluluklarını BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI’na devretmiştir.

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi, bilgisayar sistemlerinin özellikle ofis-intranet-Internet dışındaki uygulamaları konusunda çalışmalar yaparak proje geliştirmeyi, mevcut projelere destek vermeyi ve bilimsel yayın yapmayı hedeflemektedir. Merkezin diğer temel hedefleri arasında bilgisayar sistemleri için yeni uygulama alanlarını araştırmak ve bunlar üzerinde projeler geliştirmek, bilgisayar sistemlerinin yer aldığı disiplinlerarası araştırma projelerinde ilgili konularda her türlü danışmanlık, projelendirme, araştırma-geliştirme, tasarım ve üretim desteği sağlamak da sayılabilir.

 

 

 

Daha fazla bilgi için:

Doç. Dr. Tolga Ayav

 

 

Tel: +90.232.7507878, Fax: 7507862